site maker

AI Awards 2018

Projekt s cílem představit úspěšné odborníky a firmy, jenž určují směr celosvětového vývoje AI technologií.

AI Awards 2018 VÝSLEDKY

Osobnost roku AI / Marek Rosa, Good AI
Speciální cena za zviditelnění ČR ve světě AI / profesor Jiří Matas
Student roku / Michaela Mrázková
Nápad roku / Plant.id
Událost roku / Konference Machine Learning Prague
Startup roku / Rossum
Firma roku / Phonexia
Projekt roku / Alquist AI

Jak vyhlašování proběhlo a čemu se jednotliví vítězové věnují si můžete přečíst v článku o samotné akci, která proběhla 30. dubna 2019.

AI Awards soutěžní kategorie 

Jednotlivci

Za vývojem technologií, konceptů a projektů samozřejmě stojí konkrétní lidé, vývojáři, vizionáři a týmy. Cílem projektu AI Awards je představit tyto úspěšné odborníky široké veřejnosti, právě naši odborníci jsou často mezi těmi, kdo určují směr celosvětového vývoje AI technologií.

Osobnost roku AI

Hlavní cenou ankety je individuální vítěz v kategorii Osobnost roku AI. Na tuto cenu nominuje odborná porota tři finalisty z veřejných nominací. Ocenění nemá pevně dané podmínky ve smyslu přínosu nominovaných osobností. Mohou jimi být vědci, podnikatelé, vizionáři, studenti, kdokoliv, kdo se svými AIaktivitami významně vyniká. Každá nominace obsahuje zdůvodnění v rozsahu potřebném pro pochopení důvodu nominace a jeho zhodnocení v individuální i kolektivní části rozhodování odborné poroty.
Osobností roku by měl být občan České republiky, ale ve výjimečných a zdůvodnitelných případech i cizinec jehož činnost za níž je navrhován má velmi úzký vztah k České republice. Z nominací jsou automaticky vyřazeni členové odborné poroty.

Vyhlašuje generální partner Accenture

Speciální cena za zviditelnění ČR ve světě AI

Cena je určena pro osobnost, která díky svým aktivitám přispívá k šíření dobrého jména České republiky jako evropského lídra v oblasti AI. Stejně jako v případě Osobnosti roku AI není limitováno, zda zviditelnila nominovaná osoba ČR unikátním technologickým řešením, obchodními aktivitami či jakkoliv jinak. Na tuto cenu nominuje odborná porota tři finalisty z veřejných nominací.
Cena za zviditelnění roku může být udělena komukoliv, kdo svou činností přispívá k šíření dobrého jména České republiky v oblasti AI. Z nominací jsou automaticky vyřazeni členové odborné poroty.

Vyhlašuje mediální dům Economia

Student roku AI
V tomto dynamickém oboru, může být mezi studentkami a studenty skutečně výjimečná osobnost, která ještě není dostatečně známá, ale zaslouží si naši pozornost, protože v oboru AI nějak vyniká a má předpoklady pro to, aby se v budoucnu stal(a) uznávanou osobností. Na tuto cenu nominuje odborná porota tři finalisty z veřejných nominací.

Vyhlašuje hlavní partner Trask solutions


Vítěz získá:

1. Vlajkovou loď mezi grafickými kartami NVIDIA RTX 2080Ti, vhodnou pro algoritmické výpočty.

2. Konzultace, realizační tým a zhmotnění projektu s firmou Trask (v případě, že projekt nebude v podmínkách Trasku realizovatelný, získá vítěz 20.000 Kč).


3. Společnost Microsoft nabízí vítězi kategorie možnost využít Microsoft Coworking Space. K dispozici má 1 pracovní místo v termínu od 15. května do 15. července 2019 a v rozsahu 80 hodin. Zároveň s tím získává vítěz přístup k obchodním a technickým expertům Microsoftu, mentoringu, vzdělávacím eventům, networkingu i využití relaxačního koutku s Xbox One. 

AI Awards soutěžní kategorie 

Týmy

Týmové ceny jsou příležitostí pro komerční i nekomerční subjekty se sídlem v České republice, které se mohou přihlásit do jedné z pěti vybraných kategorií, jež jsou vyhlášeny pro rok 2018. Odborná porota, vyhlašuje z došlých přihlášek v každé kategorii tři finalisty, kteří postupují do závěrečného kola rozhodování. Jedna firma se může přihlásit pouze do jedné kategorie.

AI startup roku
Ocenění pro subjekty, od jejichž založení neuplynulo ještě 18 měsíců, ale již dosáhly významných úspěchů, ať již ve smyslu produktu, získaných investic, publicity a podobně.

Vyhlašuje AI Startup Incubator

Vítěz získá:

1. Jeden den strojové kapacity na superpočítači NVIDIA DGX-2 v Ostravském centru VŠB IT4Innovations.

2. Společnost Microsoft nabízí vítězi kategorie možnost využít Microsoft Coworking Space. Tým má k dispozici 3 pracovní místa na 80 hodin v termínu od 15. května do 15. července 2019. Zároveň s tím získává přístup k obchodním a technickým expertům Microsoftu, mentoringu, vzdělávacím eventům, networkingu i využití relaxačního koutku s Xbox One.

AI firma roku
Kategorie pro společnosti, které do svých činností nebo specializovaných projektů, produktů či služeb inovativně začlenily technologie AI. Jednoduše pro firmy, které o využití AI nemluví, ale mají již reálnou zkušenost.

Vyhlašuje hlavní partner Microsoft

AI projekt roku
Ocenění pro speciální projekty, na nichž se může podílet i vícero subjektů. Může se jednat o projekty jak společensky prospěšné, tak ryze obchodní. Projektem roku mohou tak být například společné projekty firem, firem a univerzit či společné projekty firem a úřadů.

Vyhlašuje hlavní partner Vodafone

AI nápad roku
Unikátní nápad či aktivita firmy nebo organizace, která zviditelní problematiku AI ve společnosti.

Vyhlašuje hlavní partner Siemens

AI událost roku
Událostí roku může být jakákoliv událost v oblasti AI v České republice a přispívající k rozvoji AI. Vítězem se stává událost, zastoupená jejím hlavním organizátorem či pořadatelem.

Partneři projektu AI Awards

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní partner

Hlavní partner

Hlavní partner

Záštita

Organizátoři projektu AI Awards

Adresa

Mediální dům Economia
Pernerova 47
180 00 Praha 8

Kontakt

E-mail: events@economia.cz
Telefon: +420 233 071 430