website creation software

Soutěžní kategorie

Týmy

Týmové ceny jsou příležitostí pro komerční i nekomerční subjekty se sídlem v České republice, které se mohou přihlásit do jedné z pěti vybraných kategorií, jež jsou vyhlášeny pro rok 2019. Odborná porota, vyhlašuje z došlých přihlášek v každé kategorii tři finalisty, kteří postupují do závěrečného kola rozhodování. Jedna firma se může přihlásit pouze do jedné kategorie.

AI startup roku

Ocenění pro subjekty, od jejichž založení neuplynulo ještě 18 měsíců, ale již dosáhly významných úspěchů, ať již ve smyslu produktu, získaných investic, publicity a podobně.

AI firma roku

Kategorie pro společnosti, které do svých činností nebo specializovaných projektů, produktů či služeb inovativně začlenily technologie AI. Jednoduše pro firmy, které o využití AI nemluví, ale mají již reálnou zkušenost.

Vyhlašuje partner Microsoft

AI projekt roku

Ocenění pro speciální projekty, na nichž se může podílet i vícero subjektů. Může se jednat o projekty jak společensky prospěšné, tak ryze obchodní. Projektem roku mohou tak být například společné projekty firem, firem a univerzit či společné projekty firem a úřadů.

AI nápad roku

Unikátní nápad či aktivita firmy nebo organizace, která zviditelní problematiku AI ve společnosti. 

AI událost roku

Událostí roku může být jakákoliv událost v oblasti AI v České republice přispívající k rozvoji AI. Vítězem se stává událost, zastoupená jejím hlavním organizátorem či pořadatelem. 


Adresa

Mediální dům Economia
Pernerova 47
180 00 Praha 8

Kontakt

E-mail: events@economia.cz
Telefon: +420 233 071 430